Trang chủ Dự án Theo tiến độ Dự án đã thực hiện KYOCERA MITA VIETNAM FACTORY (JAPAN)

KYOCERA MITA VIETNAM FACTORY (JAPAN)

 

 
image001
image002
image003
image004
image005
image006
kyocera1
kyocera2

Owner: Kyocera Mita Vietnam Co., Ltd.
Land
area: 180,000
m2
Construction area: 67,000 m2
Number of floor: 2 floor Factory; 4 floor Office

Construction period: Dec. 2011 to Sep. 2012
Location: VSIP Industrial Park, Haiphong Province

 

 

 Đối tác