Tầm nhìn

Công ty Xây dựng 105 luôn nỗ lực để trở thành một công ty hàng đầu quốc gia trong lĩnh vực xây lắp, thiết kế và quản lý dự án.

  1. Khách hàng và đối tác sẽ coi chúng tôi là một phần không thể thiếu đối với thành công của họ. Chúng tôi luôn tiên liệu nhu cầu của khách hàng và thực hiện đúng những gì đã cam kết
  2. 105 sẽ là niềm tự hào đối với những người làm việc tại đây. Chúng tôi luôn tạo mọi cơ hội để đạt được những giá trị khác biệt và ghi nhận thành công.
  3. 105 sẽ được cộng đồng trân trọng là một doanh nghiệp có trách nhiệm và tinh thần hợp tác cao. Chúng tôi luôn kết hợp các triển vọng nội địa và toàn cầu, thúc đẩy việc quản lý hiệu quả nguồn lực và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.