Con người

Thành công mà chúng tôi có được nhờ vào tính liêm chính và sự cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty, tính chuyên nghiệp và sự chú trọng đến an toàn và chất lượng. Công ty Xây dựng 105 là một tập thể gồm hơn 2009 người, bao gồm 181 cán bộ là giám đốc dự án, kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát và đội trưởng được đào tạo bài bản và có trình độ chuyên môn xây dựng cao. Đội ngũ nhân viên của 105 từ giám đốc dự án cho tới công nhân đều nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để luôn hoàn thành công việc với hiệu quả và chất lượng cao nhất. 105 luôn tự hào đã hoàn thành những dự án phức tạp và có qui mô bằng những ứng dụng có tính sáng tạo cao.