Trang chủ Dự án Theo tiến độ Dự án đã thực hiện SHINGLUN VIETNAM FACTORY (SINGAPORE)

SHINGLUN VIETNAM FACTORY (SINGAPORE)

 

 
0_0singlun
0shinglun 1en
0shinglun 2en
10_600x400
11_600x400
12_600x400
13_600x400
14_600x400
15_600x400
16_600x400
17_600x400
18_600x400
19_600x400
1_600x400
20_600x400
2_600x400
3_600x400
4_600x400
5_600x400
6_600x400
7_600x400
8_600x400
9_600x400

Owner: Shinglun Vietnam Co., Ltd.
Land
area: 44,665
m2
Construction area: 6,864 m2
Number of floor: 2 floor Factory; 3 floor Office
Construction period: May. 2009 to Dec. 2009
Location: Phunghia Industrial Park, Hanoi

Đối tác