Trang chủ Giới thiệu Tuyên bố tiêu chuẩn HSE

Tuyên bố tiêu chuẩn HSE

  1. 105 luôn tích cực kiểm soát các nguy cơ và các yếu tốt thực hiện về an toàn, môi trường và sức khỏe trong quá trình điều hành. Chúng tôi không nhữđáp ứng mà còn đảm bảo vượt trội các yêu cầu bắt buộc cả về vật chất và tinh thần.
  2. Công ty xây dựng 105 thực hiện văn hóa công ty gắn liền với việc áp dụng và trách nhiệm đối với HSE. Các cộng sự của 105 luôn được cam kết, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về vai trò của mình để đáp ứng các mục tiêu về HSE và đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường tại nơi thi công. 105 cũng luôn khuyến khích nhân công của mình nâng cao hiểu biết về HSE đối với những hoạt động ngoài công việc.
  3. 105 luôn nỗ lực phòng tránh rủi ro nguy hiểm cũng như đặt mục tiêu không có tai nạn. Chúng tôi tán thành với phương châm HSE trên cơ sở phòng tránh là chính cùng với dự phòng và quản lý rủi ro. Việc điều tra tai nạn và xáo trộn luôn được được thực hiện như một sự mở rộng cam kết của chúng tôi nhằm không ngừng cải tiến
  4. Nhân công của công ty luôn tự thực hiện theo đúng qui tắc và văn hóa do các khách hàng của chúng tôi đề ra, từ toàn thể cộng đồng cho tới các công trường cụ thể. Quan khách khi tới Công ty luôn được cung cấp đầy đủ thông tin cũng như trang bị bảo hộ cần thiết để đảm bảo một chuyến viếng thăm an toàn và hiệu quả.
  5. Công ty xây dựng 105 luôn ý thức được những tác động tiềm ẩn đối với môi trường, nguồn lực và  vòng đời từ sản phảm và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Từ khâu thiết kế cho tới thực hiện, chúng tôi luôn tìm kiếm những cơ hội để duy trì nguồn lực và giảm thiểu những tác động bất lợi đến môi trường cả bên trong lẫn bên ngoài.

 Trên mọi phương diện, 105 luôn định hướng theo tôn chỉ bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện lao động an toàn và tính tập thể cao.