Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:1004. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:525. Error 9: Invalid character

T?ng quan

Tn Cng ty: CNG TY XY D?NG 105
Tn giao d?ch: 105 Construction
??a ch? ??ng k: S? 40A - 12 ???ng Trung Ph?ng, Qu?n ??ng ?a, H N?i, Vi?t Nam
??a ch? giao d?ch: T?ng 8, Ta nh Diamond Flower, L C1, Ph? L V?n L??ng, Qu?n Thanh Xun, H N?i, Vi?t Nam
Tel : 04. 6666 2666; Fax : 04. 6666 1333
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Website : www.cc105.com.vn
Lin h? pht tri?n kinh doanh: Mr Phi D?ng
Tel: +84.903 944 990;
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. / Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Gi?i thi?u

??i tc